Форма реєстрації

Реєстрація нового користувача

  Для того, щоб стати нашим користувачем і мати можливість придбати товару зі знижкою, вам необхідно
  вказати Ваші дані і зареєструвати особистий аккаунт.

  Логін:

  Пароль:

  Повторіть пароль:

  Ваше ім'я:

  Ваше прізвище:

  Стать:

  Дата нараджежння:

     

  E-mail:

  Номер телефона:

  Приклад: 89121234567

  Код безпеки:

  Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки

  Правила використання

  Регламент сайта www.darmax.com.ua

   

  1. ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

   1.1. здійснювати збір персональних даних інших користувачів з метою їх подальшої обробки, тобто вчинення дій (операцій) з персональними даними, включаючи їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування та знищення;

   1.2. використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Сайті;

  1.3. здійснювати пропаганду або агітацію, що збуджує соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної вищості;

   1.4. розміщувати на Сайті або передавати за допомогою особистих повідомлень інформацію обмеженого доступу (конфіденційну інформацію), якщо Користувач не є власником цієї інформації, тобто особою, яка самостійно утворила цю інформацію або отримала на підставі закону чи договору право дозволяти чи обмежувати доступ до неї доступ, або є її власником, але, в силу закону або умов договору, на підставі якого йому була передана така інформація, не володіє достатніми правами для того , щоб розкрити цю інформацію подібно до того;

   1.5. розміщувати на Сайті копії заборонених законом результатів інтелектуальної діяльності або їх частин при відсутності у Користувача відповідних виключних чи невиключних прав на таке їх використання;

   1.6. розміщувати на Сайті у відкритому доступі або передавати за допомогою особистих повідомлень текстові повідомлення, графічні зображення чи інші матеріали, зміст яких є образливим для інших користувачів або інших осіб або може бути розцінено як такий, а також повідомлення, зображення та інші матеріали, які дискредитують Користувачів чи інших осіб, містять погрози, заклики до насильства, вчинення протиправних дій, антигромадських, аморальних вчинків, а також будь-яких інших дій, які суперечать основам правопорядку і моральності;

   1.7. розміщувати на Сайті повідомлення, графічні зображення або інші матеріали, які завдають чи можуть завдати шкоди честі, гідності та ділової репутації громадянина або діловій репутації організації;

   1.8. розміщувати на Сайті повідомлення, що містять нецензурні слова і вирази;

   1.9. розміщувати на Сайті матеріали порнографічного характеру або гіпертекстові посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;

   1.10. розміщувати на Сайті персональні дані, у тому числі контактні дані, інших Користувачів або інших осіб без їх попередньої згоди;

   1.11. розміщувати на Сайті зображення інших осіб без їх попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом; чи інших осіб без їх попередньої згоди;

   1.12. вказувати при реєстрації або вводити згодом явно неправдиву або вигадану інформацію про себе, зокрема чужі або вигадані ім'я та прізвище;

   1.13. розміщувати на Сайті як власну фотографію зображення інших осіб чи вигаданих персонажів, зображення тварин, предметів, абстрактні зображення, а також будь-які інші графічні зображення, що не є зображеннями особи, яка розміщує ці зображення;

   1.14. Реєструвати акаунт (обліковий запис) групи осіб або організації;

   1.15. реєструвати більше одного облікового запису на одну й ту ж особу;

   1.16. розміщувати на Сайті у відкритому доступі без попередньої згоди Адміністрації, передавати за допомогою особистих повідомлень без попередньої згоди Користувача текстові повідомлення, графічні зображення та інші матеріали, які містять рекламу;

   1.17. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сайту, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сайтом або його закритих розділів (розділів, доступ до яких дозволено тільки Адміністрації), а також здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як мережева атака;

   1.18. використовувати Сайт в будь-яких комерційних цілях без попереднього дозволу Адміністрації або Власника Сайту;;

   1.19. використовувати Сайт з метою пошуку та підбору персоналу, розміщення резюме, пошуку боржників або інших подібних цілей .

   

  1. Права и обязанности Пользователя

   2.1. Пользователь вправе размещать на Сайте информацию о себе, свои фотографии, оценивать и комментировать фотографии других Пользователей, создавать новые сообщества и вступать в уже существующие, использовать иные функции Сайта.

   2.2. Пользователь обязуется воздерживаться от указанных в разделе 1. настоящего Регламента запрещенных действий.

   

  1. Права и обязанности Администрации

   3.1. Администрация Сайта осуществляет текущее управление Сайтом, определяет состав сервисов Сайта, его структуру и внешний вид, разрешает и ограничивает доступ к Сайту, осуществляет иные принадлежащие ей права.

   3.2. Администрация Сайта решает вопросы, связанные с коммерческим использованием Сайта, в частности вопросы о возможности размещения на Сайте рекламы, участия в партнерских программах и т.д.

   3.3. В случае нарушения Пользователем правил, установленных настоящим Регламентом, Администрация вправе временно приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Пользователя к Сайту или его отдельным сервисам, а в случае неоднократного или грубого нарушения положений Регламента – удалить учетную запись Пользователя.

  3.4. Администрация вправе, но не обязана осуществлять модерацию сообщений, фотографий и иных материалов, размещаемых Пользователями на Сайте.

   3.5. Администрация не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями, однако оставляет за собой право заблокировать доступ Пользователя к Сайту в случае получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сайте.

   

  1. Использование файлов cookies

   4.1. На сайте {$_SERVER['HTTP_HOST']}.ua применяется технология идентификации, основанная на использовании файлов cookies.

   4.2. При доступе Пользователя к Сайту на компьютер, используемый им для доступа, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости ресурса {$_SERVER['HTTP_HOST']}.ua

   4.3. Если Пользователь полагает, что по тем или иным причинам использование технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом им для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что, несмотря на то, что удобство пользования Сайтом в целом не пострадает, отдельные сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.

   

  1. Гарантии и ответственность сторон

   5.1. Пользователь гарантирует, что размещение им на Сайте или передача посредством личных сообщений информации, копий охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности или их частей, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.

   5.2. Пользователь гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных, используемых им для авторизации на Сайте, и предотвращения возможности авторизации других лиц с использованием его учетной записи.

   5.3. Владелец Сайта гарантирует тайну переписки осуществляемой Пользователями посредством личных сообщений. .

   5.4. Владелец Сайта гарантирует, что Администрацией Сайта не будет осуществляться отправка Пользователям сообщений, содержащих рекламу, без предварительного согласия Пользователей.

   5.5. Владелец Сайта гарантирует, что указанный Пользователем при регистрации адрес электронной почты будет использован только для связи Администрации с Пользователем, отправки Пользователю уведомлений и сообщений, на получение которых он подписался, и не будет передан третьим лицам без предварительного согласия Пользователя.

   5.6. Владелец Сайта в лице Администрации обязуется приложить все разумные усилия для поддержания Сайта в работоспособном состоянии, однако не гарантирует постоянную и бесперебойную работу Сайта и не несет обязанность по обеспечению его непрерывного функционирования.

   5.7. За нарушение положений настоящего Регламента доступ Пользователя к Сайту или его отдельным сервисам может быть временно приостановлен или заблокирован на неопределенный срок. Доступ пользователя к Сайту (его отдельным сервисам) восстанавливается на усмотрение Администрации по письменному заявлению Пользователя.

   5.8. В случае неоднократного или грубого нарушения Пользователем положений Регламента его учетная запись может быть удалена.

   5.9. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, Владелец Сайта не несет ответственности за убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения, а также за убытки, возникшие в результате действий Пользователей, явно не соответствующих обычным правилам работы с информацией в сети Интернет, аппаратными средствами или программным обеспечением.

   

  Администрация Сайта настоятельно рекомендует:

  ·      в случае, если доступ к Сайту осуществляется Вами посредством компьютера, который помимо Вас используется или может использоваться другими лицами – принимать необходимые меры для того, чтобы вводимый Вами пароль не сохранялся в браузере;

  ·      во всех случаях принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности Ваших учетных данных, используемых для доступа к Сайту;

  ·      не размещать на Сайте какие-либо материалы, если Вы не уверены, что такое их использование не нарушает чьих-либо имущественных или личных неимущественных прав;

  ·      не размещать на Сайте информацию, если Вы не уверены, что данная информация является общедоступной, т.е. в соответствии с законодательством Украины не отнесена к категории информации ограниченного доступа (в особенности это относится к информации о воинских частях);

  ·      не размещать на Сайте фотографии, на которых помимо Вас запечатлены другие лица, без их предварительного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии с законом такое согласие не требуется (фотография была сделана при съемке, которая проводилась в месте, открытом для свободного посещения, или на публичном мероприятии (собрании, съезде, конференции, концерте, представлении, спортивном соревновании или ином подобном мероприятии), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; человек, запечатленный на фотографии, позировал за плату);

  ·      если кто-либо из пользователей совершил в отношении Вас действия, которые Вы расцениваете как оскорбительные, дискредитирующие и т.п. – не вступать с ним в конфликт, а обратиться к Администрации Сайта;

  ·      в случае, если кто-то из пользователей явным образом изъявил свое нежелание общаться с Вами, – воздержаться от дальнейших попыток вступить с ним в контакт;

  ·      при использовании Сайта воздержаться от совершения действий, которые заведомо являются или могут быть расценены как противоправные.

   

  Предупреждение о возможной юридической ответственности

  Администрация Сайта обращает внимание Пользователей на то, что за разглашение (нарушение конфиденциальности) информации, т.е. совершение действий, в результате которых информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законом (государственная, служебная, коммерческая тайна, различного рода профессиональные тайны и т.д.), становится известной посторонним лицам без согласия на то ее обладателя, а также за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности (произведений науки, литературы, искусства, программ для ЭВМ и баз данных, фонограмм и т.д.), в том числе путем размещения их копий или частей в сети Интернет, законодательством Украины установлена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

  Юридическая ответственность (в том числе уголовная) установлена также за возбуждение ненависти либо вражды, унижение чести и достоинства человека или группы лиц по каким-либо признакам, оскорбление, пропаганду насилия над гражданами, отказа от исполнения гражданских обязанностей, совершения противоправных деяний, за неправомерный доступ к компьютерной информации, а также за ряд иных действий, запрещенных Регламентом.

   
  Важливо

  Будь ласка, вказуйте достовірну інформацію, це допоможе уникнути непорозумінь в процесі роботи. Наявність недостовірної інформації є підставою для відмови в реєстрації. Всі поля обов'язкові для заповнення.